Privacybeleid

Stichting Brain Balance voor iedereen vindt het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens zij verzamelt en hoe zij die gebruikt. Stichting Brain Balance voor iedereen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy. Zij houdt zich aan de geldende Nederlandse privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Brain Balance voor iedereen verwerkt van haar websitebezoekers, klanten, leveranciers en persoonsgegevens die verstrekt worden aan Stichting Brain Balance voor iedereen.

Stichting Brain Balance voor iedereen verzamelt op de volgende manieren persoonsgegevens:

 • u gebruik maakt van de diensten van Stichting Brain Balance voor iedereen;
 • u een overeenkomst heeft met Stichting Brain Balance voor iedereen;
 • u de website van Stichting Brain Balance voor iedereen bezoekt;
 • u de door Stichting Brain Balance voor iedereen verzonden nieuwsbrieven opent;
 • u contact opneemt met Stichting Brain Balance voor iedereen;
 • u het contactformulier op de website invult;
 • u een training boekt via de website van Stichting Brain Balance voor iedereen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Brain Balance voor iedereen?

Stichting Brain Balance voor iedereen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten, een overeenkomst met haar heeft en/of omdat u deze zelf aan Stichting Brain Balance voor iedereen verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Stichting Brain Balance voor iedereen verwerkt:

voor- en achternaam;
e-mailadres;
telefoonnummer;
adresgegevens (Straatnaam, Postcode & Woonplaats);
geboortedatum;

overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in uw correspondentie of die u telefonisch verstrekt aan ons;
betalingsgegevens, zoals IBAN-nummer;

wanneer u de website van Stichting Brain Balance voor iedereen bezoekt verzamelt deze automatisch de gegevens die naar Stichting Brain Balance voor iedereen worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u deze website bezoekt. Deze gegevens, omvatten maar zijn niet beperkt tot:

Statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar de website van Stichting Brain Balance voor iedereen;

IP-adres;

Informatie die zij verzamelt met behulp van cookies.

Stichting Brain Balance voor iedereen heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Stichting Brain Balance voor iedereen kan echter niet altijd controleren of een websitebezoeker/klant ouder dan 16 jaar is. Als u er van overtuigd bent dat Stichting Brain Balance voor iedereen zonder toestemming persoonlijke gegevens verzameld heeft over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtingbrainbalance.nl , dan verwijdert Stichting Brain Balance voor iedereen deze informatie.

Stichting Brain Balance voor iedereen verzamelt niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor een goede dienstverlening. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet wilt verstrekken dan kan dat tot gevolg hebben dat Stichting Brain Balance voor iedereen de (gevraagde) diensten niet kan leveren.

Doelen en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Stichting Brain Balance voor iedereen verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

het leveren van diensten: in verband met het aangaan van overeenkomst verzamelt en gebruikt Stichting Brain Balance voor iedereen de noodzakelijke persoonsgegevens o.a. voor het doen van een aanbod, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst en/of het geven van een advies;

 • u contact met Stichting Brain Balance voor iedereen opneemt via het contactformulier op de website en/of een bestelling plaatst op de website;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de overeenkomst en/of diensten;
 • het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, dienst, tip, handigheid etc.
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Brain Balance voor iedereen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Brain Balance voor iedereen tussen zit.

Bewaartermijnen

Stichting Brain Balance voor iedereen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Stichting Brain Balance voor iedereen hanteert een termijn van 1 jaar na afloop van de overeenkomst resp. dienstverlening en/of factuur. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd of geanonimiseerd.  De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Stichting Brain Balance voor iedereen zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. In dat geval worden alleen specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Brain Balance voor iedereen deelt alleen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of de levering van de diensten;

 • u daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Stichting Brain Balance voor iedereen, sluit Stichting Brain Balance voor iedereen een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Brain Balance voor iedereen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting Brain Balance voor iedereen uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Stichting Brain Balance voor iedereen heeft in ieder geval verwerkersovereenkomsten gesloten met Google (i.v.m. Google Analystics), nieuwsbrievensysteem, boekhoud – of facturatiesysteem en haar hostingprovider.

Stichting Brain Balance voor iedereen verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Als Stichting Brain Balance voor iedereen uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden wil verwerken, doet zij dit alleen na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kunt u dan altijd zonder opgaaf van redenen intrekken.

Cookies of vergelijkbare technieken, die Stichting Brain Balance voor iedereen gebruikt

Stichting Brain Balance voor iedereen gebruikt functionele en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Stichting Brain Balance voor iedereen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan de website van Stichting Brain Balance voor iedereen heeft zij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op de website van de Consumentenbond kunt u nalezen hoe u cookies kunt verwijderen.

Stichting Brain Balance voor iedereen maakt gebruik van Analystics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers anoniem worden verwerkt tot grafieken en patronen die haar helpen om haar website te verbeteren en te optimaliseren. Google Analystics een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via de website van Stichting Brain Balance voor iedereen wordt een cookie geplaatst van Google. Op deze manier kan Stichting Brain Balance voor iedereen bijhouden en rapportages krijgen over hoe bezoekers de website van Stichting Brain Balance voor iedereen gebruikt wordt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Brain Balance voor iedereen heeft hier geen invloed op. Stichting Brain Balance voor iedereen heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google anonimiseert de verzamelde informatie zo veel mogelijk. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Als u niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Er worden drie soorten cookies gebruikt op de website van Stichting Brain Balance voor iedereen:

Analytische cookies
Anonieme cookies om inzicht te krijgen in het gebruik en de prestatie van de website.

Functionele cookies
Noodzakelijke cookies voor het functioneren van de website, zoals cookies die ervoor zorgen dat de juiste formaat afbeeldingen voor uw apparaat worden aangeroepen. Ook worden deze cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden.

Marketing cookies
Cookies om bezoekers van de website te volgen (tracken) en informatie over hun websitegedrag te verzamelen.

Anonieme analytische cookies
Er worden anonieme cookies gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik en de prestatie van de website. Dit zijn zogenaamde analytische cookies. De belangrijkste en bekendste tool hiervoor is Google Analytics. Via Google Analytics worden geanonimiseerde gegevens over de websitebezoeken op Stichting Brain Balance voor iedereen verzameld. Deze informatie wordt gebruikt om beslissingen te maken over de inrichting en optimalisatie van de website, om deze zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Deze informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze gegevens worden ook doorgezet naar adverteerders om inzicht te krijgen in de effectiviteit van hun campagnes. Indien wettelijk verplicht, kan Google deze informatie ook aan derden verschaffen. Hier heeft Stichting Brain Balance voor iedereen verder geen invloed op. Wel is er bewust ingesteld dat Google geen toestemming heeft verkregen gegevens te gebruiken voor andere Google-diensten.

Welke partij plaatst het cookie?

Namen van het cookie

Omschrijving

Hoe lang blijft het cookie bewaard?

 

     

Google Analytics

__utma, __utmb, __utmc, __utmv, __utmz, __utmx, __utmxx

Er worden (sessie) cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd.

Maximaal 1 jaar

Google Maps

NID, PREF, SNID

Met behulp van Google Maps wordt op de contactpagina gedetailleerde informatie over de locatie van de organisatie getoond.

Maximaal 1 jaar

 

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene hebt u een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van uw verwerken:

 • u heeft het recht om de persoonsgegevens die Stichting Brain Balance voor iedereen verwerkt in te zien;
 • u heeft het recht om die persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen;
 • recht van verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketing;
 • u heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Brain Balance voor iedereen;
 • u heeft het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingbrainbalance.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Stichting Brain Balance voor iedereen u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Brain Balance voor iedereen reageert altijd binnen 4 weken op uw verzoek.

Klachtenrecht bij toezichthouder

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan hoort Stichting Brain Balance voor iedereen dat graag. U kun daarover contact opnemen met Stichting Brain Balance voor iedereen. Stichting Brain Balance voor iedereen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Beveiliging persoonsgegevens

Stichting Brain Balance voor iedereen neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt, conform de wet, passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en deze privacy policy.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Stichting Brain Balance voor iedereen worden ingezien, tenzij in deze privacy policy anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:

 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Stichting Brain Balance voor iedereen om in te loggen in het digitale systeem;
 • gebruiken van SSL-verbinding;
 • gegevens te bewaren in een wachtwoord beveiligde Cloud.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Stichting Brain Balance voor iedereen. Wanneer ondank de maatregelen sprake is van een datalek dan heeft Stichting Brain Balance voor iedereen een procedure voor het op juiste wijze registreren resp. melden daarvan.

Wijzigingen privacy policy

Stichting Brain Balance voor iedereen heeft het recht om deze privacy policy te wijzigen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Bezoek daarom regelmatig deze pagina om te kijken of de privacy policy is aangepast.

Contactgegevens

Stichting Brain Balance voor iedereen

Theodoor Colenbranderhof 3,
3059LS Rotterdam
E-mailadres: Info@stichtingbrainbalance.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 03 September 2021