Wat doet Brain Balance voor iedereen?

Stichting Brain Balance voor iedereen levert met passie en liefde wetenschappelijk onderbouwde en toegankelijke kennis over welzijn. Via fysieke leerkrachtentrainingen, een online leerplatform en een overzichtelijke mobiele app, maken wij ons hard voor kinderen door een andere manier van lesgeven in het primair onderwijs te introduceren.

Het unieke evidence based-onderwijsprogramma van de stichting is het resultaat van een intensieve samenwerking met The Contentment Foundation en steunt op 4 pijlers van welzijn en Brain Food:

 1. Mindfulness
 2. Community
 3. Self Curiosity
 4. Contentment & Balance
 5. Brain Food

Met behulp van het 24/7 toegankelijke online leerplatform, kunnen scholen op basis van helder weergegeven statistieken monitoren hoe het welzijn op hun school zich ontwikkelt.

Programma inhoud

Ons wetenschappelijke programma is gebaseerd op de 4 Pijlers van Welzijn en Brain Food.  Wat kun je als leerkracht van elke module verwachten? Een module vraagt ongeveer een uur aan kijk/leestijd. Ons advies is om dit uur over 2 weken te verdelen, zodat je de opgedane kennis daarna direct kunt toepassen in de klas en in je privéleven. Het programma vraagt dus geen uren studietijd. Tevens staat onze coach het gehele implementatietraject voor jullie klaar.

Het onderwijsprogramma volg je op het online platform en is samen met de app, 24/7 toegankelijk. Naast de lessen, vind je hier ook een uitgebreide wellbeing bibliotheek met cutting edge inzichten vanuit de psychologie en wetenschap.

Alle lesplannen zijn wetenschappelijk onderbouwd, dus je hebt de zekerheid van een programma met een bewezen effectief resultaat. 

Een verkort overzicht van de lesplannen:

Mindfulness

15 lessen:

We gaan verder dan alleen letten op de ademhaling. We leren dat kleine veranderingen grote impact kunnen hebben. Deze lessen zijn gericht op het verscherpen van de focus en het leren beheersen van onbevangen aandacht op het hier en nu. Je leert om in elk opzicht dichter bij jezelf te staan. Het ondersteunt de ontwikkeling van het zelfbewustzijn.

Community

10 lessen:

Werken aan jezelf, is meer dan alleen goed voor jou. De positieve psychologische benadering gericht op de veilige en gezonde leefomgeving. In deze module staan we stil bij hoe onbaatzuchtigheid, compassie, vergevingsgezindheid en empathie in sterke relatie staan tot volledige zelfontplooiing en zelfbewustzijn. Goed zijn voor je omgeving, begint bij goed zijn voor jezelf.

Self-Curiosity

8 lessen:

Een onderdeel waarbij leerkrachten en leerlingen werken aan hun emotionele intelligentie (EQ), zelfbewustzijn en zelfkennis. We werken aan het ontwikkelen van de Growth mindset en het in de essentie nog beter leren kennen van jezelf.

Contentment

10 lessen:

Balans vinden is lastig, balans houden wellicht nog moeilijker. In deze module gaan we de uitdaging aan om onze aannames met betrekking tot ‘goede’ of ‘foute’ emoties in een ander daglicht te leren plaatsen. Al onze emoties mogen zonder vooroordelen een onmisbaar deel worden van ons zelf. Het gaat om zelfacceptatie, waarbij we de skills leren om op een gezonde manier om te gaan met verschillende uitdagende situaties.

Brain Food

8 lessen:

Het brein heeft gezonde voeding nodig om in balans te blijven en optimaal te functioneren. Je krijgt de kennis om te leren wat gezonde voeding nu eigenlijk is. Welke voedingsmiddelen geven je hersenen het meeste van wat ze nodig hebben? Voedsel dat rijk is aan deze stoffen, draagt dan ook het meeste bij aan een goed functioneren van je brein en daarmee aan jouw dagelijkse welbevinden. Zo ben je beter bestand tegen stress en de vele andere uitdagingen waar het leven je voor stelt.

Wat zijn de voordelen?

Het onderwijsprogramma van Stichting Brain Balance voor iedereen biedt positieve en wetenschappelijk bewezen langetermijneffecten. Hiervan profiteren leerlingen, ouders, leerkrachten, scholen en bedrijven. Veerkrachtige en optimaal ontwikkelde kinderen zijn de medewerkers van de toekomst.

Voordelen leerlingen

 • Minder pesten op school
 • Minder gevoelens van angst en stress
 • Groter gevoel van geluk
 • Meer blijdschap en tevredenheid
 • Meer ontspannenheid
 • Groei in bewustwording

Voordelen leerkrachten

 • Hogere werktevredenheid
 • Minder stress en burn-out
 • Hogere efficiëntie
 • Toename van het gevoel van welzijn
 • Verbetering van de relatie met leerlingen en ouders

Voordelen scholen

 • Lagere wervingskosten personeel
 • Betere schoolprestaties
 • Gezondere en productievere school
 • Meer veiligheid

Programma implementatie

We begrijpen dat je je afvraagt hoe ons programma bij een leerkracht een plek krijgt in de dagelijkse lessen. Houdt rekening met een algehele looptijd van een paar maanden van eerste start tot daadwerkelijke volledige uitrol. Het programma op zichzelf is zodanig ingericht dat je niet bang hoeft te zijn voor het gevoel van ‘extra werkdruk, overladen voelen’.

De lesplannen zijn gebaseerd op de 4 Pijlers van Welzijn en Brain Food. Een pijler, een module, neemt ongeveer slechts een uur aan kijk/leestijd in beslag. Dit uur verdeel je over 2 weken (!) om de opgedane kennis in de praktijk te kunnen brengen.

Maar voordat je als leerkracht begint met de lesplannen, doorlopen we een sterk uitgedachte implementatiefase met elkaar zodat iedereen op school van ons lesprogramma profiteert.

Een kort overzicht wat je kan verwachten na inschrijving van jouw school:

Maand 1: Samenstelling team en uitleg platform

Na inschrijving maak je kennis met onze implementatiecoach. Dit is een van de leden van ons team, die jullie het hele traject begeleidt. Op school kies je een leerkracht of collega die gepassioneerd is over welzijn: jouw welzijnsambassadeur. Een natuurlijke leider die anderen kan enthousiasmeren over dit onderwerp.  De kick-off van de implementatiefase start met een eerste (digitale) kennismaking tussen de schoolleiding, de welzijnsambassadeur en de implementatiecoach.

Daarna stel je een welzijnsteam samen. Kies op jouw school leerkrachten en collega’s uit diverse disciplines. Jouw sterspelers die het gedachtegoed van het programma op jouw school zullen uitdragen. Samen vormen jullie het welzijnsteam. Zodra jouw welzijnsteam compleet is, krijgt de welzijnsambassadeur toegang tot en uitleg over het online programmaplatform.

Maand 2: Implementatieplan

Jouw welzijnsteam en welzijnsambassadeur maken kennis met de coach. De welzijnsambassadeur nodigt het welzijnsteam uit om als eerste groep door het programma heen te gaan en het online platform te verkennen. Onze coach ondersteunt jou bij het inspireren en activeren van jouw welzijnsteam tijdens de eerste intervisie. Na deze activatie van het team is het tijd voor de opzet van jouw persoonlijke implementatieplan. De coach creëert, samen met jouw welzijnsteam, een plan voor de uitrol op jullie school. Concreet, helder en in duidelijke taal.

Maand 3 en 4: Tijd voor training

Tijdens deze maanden gaat het team echt aan de slag met het programma. Het welzijnsteam voert het op maat gemaakte plan uit en initieert de leerkrachtentraining.

Maand 4 en 5: Kennisoverdracht en toepassing in de klas

De periode voor het overbrengen van de kennis aan de leerlingen. De coach ondersteunt jouw welzijnsteam met het introduceren van het programma in de klas. Hoe pas je de aangeleerde kennis en tools toe in de klas en hoe breng je het over op de leerlingen?

Maand 5: Analyseren en monitoren

In de laatste maand besteden we aandacht aan de analyses. De coach helpt inzicht te geven in de groei- en bloeimogelijkheden van het welzijn onder leerkrachten. Zo kun je de vorderingen goed monitoren.

Ready!

Jouw school is klaar voor een Brain Balance welzijnstransformatie. Ouders van de leerlingen krijgen toegang tot de familie app en zo profiteert het hele gezin mee van het welzijnsprogramma van de leerkrachten.

Scholen behoren de veilige omgeving te zijn waar wij de volgende generatie klaarstomen voor de toekomst. Hiervoor is het van essentieel belang dat de leerkrachten de tools voor het ontwikkelen van welzijn, aangeleerd krijgen om dit in de klassen te kunnen overbrengen. De positieve effecten zullen zij niet alleen voor de klas ervaren, maar ook in hun eigen privéleven.

Maar de cirkel van welzijn is veel groter dan dit, het verspreid zich namelijk als een olievlek over de hele gemeenschap van de school. Iedereen met een actieve relatie met de school, zoals bijvoorbeeld onderwijsassistenten, administratie collega’s, conciërges, maar natuurlijk ook de ouders in het bijzonder, zal effect voelen. 

Voor ouders hebben we een aparte implementatiefase ingericht. Zij zullen de informatie ontvangen die relevant is voor het voortzetten van het programma in huiselijke sfeer. De familieapp biedt tal van mogelijkheden om de aangeleerde skills vanuit de lesplannen eenvoudig in het gezinsleven toe te passen.

In de video geven we een korte impressie hoe de familie app eruitziet en wat je ervan kunt verwachten.

Waarom nu?

De snel veranderende wereld heeft laten zien dat angst en stress gevoelens van burn-out en depressie kunnen verergeren. Problemen bij volwassenen zoals ziekteverzuim nemen in zorgwekkend tempo toe. Ook bij kinderen daalt het welzijn, waardoor zij minder geluk en meer depressieve gevoelens ervaren.

Positieve verandering begint met bewustwording. Meer kennis over het eigen brein is noodzakelijk om belangrijke levenservaringen te begrijpen en te verwerken. Hierdoor leren kinderen in een snel veranderende wereld al op jonge leeftijd om weerbaarder en stressbestendiger in het leven te staan.

Stichting Brain Balance voor iedereen biedt evidence based-lesplannen die inspelen op grote en actuele uitdagingen voor huidige en toekomstige generaties.

Elke volwassene die verbonden is aan de school krijgt via onze familie-app toegang tot het volledige programma. Dit betekent dat, naast alle leerkrachten, ook alle ouders worden uitgenodigd om thuis met dit onderwerp aan te slag te gaan.

leerlingen in de klas

Onderscheidende wetenschappelijk gebaseerde aanpak

Stichting Brain Balance voor iedereen biedt meer dan alleen een mindfulnesscursus. In onze visie is een wetenschappelijke aanpak essentieel voor het maken van ware impact. Wij onderscheiden ons dan ook met een hoogwaardige en wetenschappelijk onderbouwde aanpak, die ervoor zorgt dat leerkrachten de verworven kennis niet alleen kunnen onderwijzen in de klas, maar ook zelf kunnen toepassen in hun dagelijks leven.

Onderdeel van het programma is een uitgebreide online leeromgeving en een analytics platform voor elke school, waarmee het welzijn van de school in kaart kan worden gebracht. Daarnaast is er een Wikipedia-achtige bibliotheek boordevol nieuwe, cutting edge inzichten uit de psychologie. Gerenommeerde onderwijsexperts, psychologen, neurowetenschappers en filosofen zijn verantwoordelijk voor de opbouw en verdere uitbouw van dit platform.

Stichting Brain Balance voor iedereen werkt intensief samen met internationale kennispartners zoals The Contentment Foundation, het UC Berkeley Social Interaction Lab en het Yale Center for Emotional Intelligence. Dit garandeert dat onze aanpak op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welzijn van kinderen uitgebreid getest is en een maximaal effect heeft.